3740-Tamiami-2

3740 Tamiami Trl

3740 Tamiami Trl